کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه
29 بهمن 98 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

" دهمین " جلسه از دور "هفدهم" سری گارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی میرداماد سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه 1398 به استادی کمک راهنمای محترم ، مسافر"حمید "و نگهبانی مسافر"امیرحسین"و دبیری مسافر" محمد "با دستورجلسه "وظایف راهنما و رهجو "رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


رهجو باید خواسته‌ی درمان داشته باشد، سیدی بنویسد، داروی اوتی خود را سروقت بخورد، ازنشریات و کتاب‌ها و مقالات استفاده کند، احترام و ادب را رعایت کند که همه‌ی این وظایف در چهارچوب فرمان‌برداری خلاصه می‌شوند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یک شنبه
27 بهمن 98 ساعت 19:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خدا

" سومین "جلسه از دور"بیستم"سری کارگاههای آموزشی روزهای یکشنبه به تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه 1398 با استادی مسافر" سعید " و نگهبانی مسافر" محمد "و دبیری مسافر " احمد " با دستورجلسه " وظایف راهنما و رهجو "رأس ساعت 17 آغاز به کارنمود.


خدمت در سفر اول و در سفر دوم باعث ارتقاء شخص در کنگره و در بیرون کنگره می‌شود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه
22 بهمن 98 ساعت 18:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

"نهمین" جلسه از دور "هفدهم" سری گارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی میرداماد سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه 1398 به استادی ، مسافر"روح الله"و نگهبانی مسافر"امیرحسین"و دبیری مسافر" اسماعیل"با دستورجلسه " وادی ششم و تاثیر آن روی من "رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 انسان همیشه بین دونیرو قرار دارد، یکی نیرویی که انسان را به‌سوی خوبی‌ها دعوت می‌کند و دیگری نیرویی که انسان را به‌سوی بدی‌ها دعوت می‌کند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یک شنبه
20 بهمن 98 ساعت 18:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
به نام خدا

" یکمین"جلسه از دور"بیستم"سری کارگاههای آموزشی روزهای یکشنبه به تاریخ بیستم بهمن ماه 1398 با استادی مسافر" فرزاد" و نگهبانی مسافر" محمد "و دبیری مسافر " احمد " با دستورجلسه " وادی ششم و تاثیر آن روی من "رأس ساعت 17 آغاز به کارنمود.


نفس ما دارای خواسته‌های معقول و غیرمعقول می‌باشد، کار عقل این است که برای ما سنجش و ارزیابی کند و می‌تواند تشخیص دهد که خواسته های ما معقول است یا غیرمعقول.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه
15 بهمن 98 ساعت 19:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

"چهارمین" جلسه از دور "چهاردهم " سری گارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی میرداماد سه شنبه پانزدهم بهمن ماه 1398 به استادی ، مسافر"سعید"و نگهبانی مسافر"قاسم"و دبیری مسافر" محمد"با دستورجلسه " OT "رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


کسانی هستند که بعد از سال‌ها ترک مواد نمی‌توان آن‌ها را با یک گرم مواد تنها گذاشت. ولی با روش دی اس تی و شربت اوتی مسافر به صورتی درمان می‌شود که بعدازسفر او را با مواد تنها بگذاریم هیچ اتفاقی نمی‌افتد.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یک شنبه
13 بهمن 98 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خدا

" یکمین"جلسه از دور"بیستم"سری کارگاههای آموزشی روزهای یکشنبه به تاریخ سیزدهم بهمن ماه 1398 با استادی مسافر" حسین" و نگهبانی مسافر" محمد "و دبیری مسافر " احمد " با دستورجلسه " OT "رأس ساعت 17 آغاز به کارنمود.


 و در سال 1390 تنها یک کلینیک در استان اصفهان اوتی عرضه می‌کرد که آن‌هم آقای حکیمی از تهران می‌آمدند و نظارت داشتند که بچه‌ها شربت اوتی خود را به راحتی دریافت نمایند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه
8 بهمن 98 ساعت 21:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


به نام قدرت مطلق الله

"هشتمین" جلسه از دور "هفدهم" سری گارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی میرداماد سه شنبه هشتم بهمن ماه 1398 به استادی ، مسافر"محسن "و نگهبانی مسافر"امیرحسین"و دبیری مسافر" اسماعیل"با دستورجلسه " نظم،انضباط و احترام در کنگره "رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یک شنبه
8 بهمن 98 ساعت 17:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خدا

" چهاردهمین"جلسه از دور"نوزدهم "سری کارگاههای آموزشی روزهای یکشنبه به تاریخ بیست و نهم دی ماه 1398 با استادی مسافر" احمد" و نگهبانی مسافر" محمد "و دبیری مسافر " مسعود " با دستورجلسه "نظم،انضباط و احترام در کنگره"رأس ساعت 17 آغاز به کارنمود.


 اگر من احمد یک مغازه‌دار باشم و مغازه من نظم و انضباط نداشته باشد، وقتی مشتری وارد مغازه می‌شود و آن بی‌نظمی را می‌بیند دیگر پا به آن مغازه نمی‌گذارد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای سه شنبه
1 بهمن 98 ساعت 18:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

"هفتمین" جلسه از دور "هفدهم" سری گارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی میرداماد سه شنبه یکم بهمن مدیماه 1398 به استادی ، مسافر"محسن "و نگهبانی مسافر"امیرحسین"و دبیری مسافر" اسماعیل"با دستورجلسه " وادی پنجم و تاثیر آن روی من "رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


در این وادی به ما یاد می‌دهد اگر درست‌کار را انجام دهیم فکرمان ارزشمند می‌شود، این وادی به من آموزش می‌دهد که عملی کردن افکارمان در زندگی بسیار مهم است.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزشی خصوصی روزهای یک شنبه
29 دی 98 ساعت 20:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خدا

" سیزدهمین "جلسه از دور"نوزدهم "سری کارگاههای آموزشی روزهای یکشنبه به تاریخ بیست و نهم دی ماه 1398 با استادی مسافر" امید" و نگهبانی مسافر" محمد "و دبیری مسافر " مسعود " با دستورجلسه "وادی پنجم و تاثیر آن روی من "رأس ساعت 17 آغاز به کارنمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات کارگاهی خصوصی مسافران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو