وبلاگ نمایندگی میرداماد كنگره 60 به منظور رهایی مصرف کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند، تشكیل گردیده است. این كنگره بر اساس اصل پذیرفته شده كمك یك فرد رها شده از اعتیاد، به فرد در حال مصرف مواد مخدر یا معتاد متشكل شده است . اساس كار ما بر مبنای محبت ، عقل و ایمان است .ما به هیچ گروهی وابسته نیستیم و از نظر مالی به خود متكی می باشیم و می توانیم حامیانی داشته باشیم و حامیان می توانند در اجرای اهداف کنگره 60 نقش بسیار سازنده ای داشته باشند . http://c60mirdamad.mihanblog.com 2020-04-07T16:08:01+01:00 text/html 2020-04-07T10:25:50+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن اطلاعیه لژیون سردار http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3388 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعیه لژیون سردار&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/ete.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; color: rgb(70, 70, 70); width: 512px; height: 320px;"></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به اطلاع کلیه اعضای لژیون سردار می رساند ،جلسه لژیون سردار در روز یک شنبه بیست و جهارم فروردین ماه 1399 با دستور جلسه "دانائی،دانائی موثر،کسب روزی و بخشش"به استادی کمک راهنمای محترم همسفر "خانم زهره "راس ساعت 18 به صورت مجازی برگزار می گردد .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لازم به ذکر است حضور کلیه اعضا در جلسه الزامی می باشد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باتشکر:نگهبان لژیون سردار</font></div> text/html 2020-04-07T09:58:52+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن اطلاعیه http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3386 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام خدا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعیه نگهبان در خصوص فعالیت دوباره وبلاگ نمایندگی ها</font></h1></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/motafaregke/atelaeieh/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%283%29.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">احتراماً، به گفته نگهبان کنگره 60، به اطلاع کلیه ایجنت ها و مرزبانان محترم نمایندگی‌ها می‌رساند از تاریخ 1399/01/18 فعالیت وبلاگ نمایندگی‌ها بلامانع است و مسئولین مربوطه می‌توانند نسبت به راه‌اندازی وبلاگ برای نمایندگی‌ها اقدام نمایند.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-04-05T19:46:47+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر باقر برگزاری آزمون آنلاین http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3385 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">آزمون آنلاین نمایندگی میرداماد</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal%2098/paiez/p3/sardar/3%20(Copy).jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">برای ثبت نام و انجام آزمون آنلاین لطفا<a href="http://www.azmoon360.com/C6074200/" target="" title=""><span style="background-color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;</span></a><font color="#000066"><a href="http://www.azmoon360.com/C6074200" target="" title="" style="background-color: rgb(51, 51, 255);"> اینجا&nbsp;</a> </font>کلیک کنید<br></font></div> text/html 2020-04-05T05:56:58+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن اطلاعیه مرزبانی http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3384 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام هستی بخش یکتا،الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>اطلاعیه گروه مرزبانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal99/motafaregke/atelaeieh/اطلاعیه (9).jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به دلیل مراقبت ازکلیه اعضا و خانواده آنان ،در شرایط فعلی از هر کونه حضور غیر ضروری در نمایندگی خودداری گردد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بر اساس فرمایشات جناب مهندس کسی که این امر را رعایت نکند و اتفاقی برای شخصی رخ بدهد ،مرتکب قتل عمد می شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">طبق فرمان : فقط حضور مرزبان،راهنمائی که کار اداری دارد،یک نفر راهنمای تازه واردین،او تی،نشریات و کسی که خرید از نشریات دارد مجاز می باشد .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با احترام:گروه مرزبانی</font></div> text/html 2020-04-04T16:05:08+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن کارگاه آموزشی جهان بینی http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3383 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></h1><h1 style="text-align: center; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن&nbsp;</font></h1><div><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دوره هفتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن)</span>&nbsp;در تاریخ 99/1/13 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal%2098/zemestan/z3/majaz/1/IMG_7281%282%29%20%28Copy%29.jpg" alt=""></p><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p></div><div><br></div></div> text/html 2020-04-03T06:17:10+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن رهایی http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3382 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری از رهائی&nbsp; روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1399 <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/60471/mirdamad/99/1/n00170576-b.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br><br></div> text/html 2020-03-29T13:07:20+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن گزارش عملکرد لژیون مجازی http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3381 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام هستی بخش یکتا</b> ،<b> الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"یازدهمین"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">گزارش عملکرد لژیونهای مجازی نمایندگی میر داماد روز شنبه&nbsp; تاریخ نهم فروردین ماه 1399 از</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;لژیون یازدهم&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با استادی&nbsp;&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر"جواد "&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و دبیری&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر"مرتضی"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با دستور جلسه</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" سی دی&nbsp; ساختن قالب "</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">راس ساعت هجده آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal%2098/zemestan/z3/majaz/1/download.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div> text/html 2020-03-29T04:40:53+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن گزارش عملکرد لژیون مجازی http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3380 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"دهمین"</b>گزارش عملکرد لژیونهای مجازی نمایندگی میر داماد روز شنبه&nbsp; تاریخ نهم فروردین ماه 1399 از<b>&nbsp;لژیون نهم&nbsp;&nbsp;</b>با استادی کمک راهنمای محترم&nbsp;<b>مسافر"مرتضی "&nbsp;</b>و دبیری&nbsp;<b>مسافر"مرتضی"</b>با دستور جلسه<b>" دانائی،دانائی موثر و سواد "</b>راس ساعت هجده آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53624/sal 98/zemestan/z3/majaz/1/images.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div> text/html 2020-03-27T13:25:55+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن اطاعیه http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3379 <div style="text-align: center;"><h1 style="font-size: 17pt; text-align: right; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; font-family: Zar;"><br></h1><h1 style="text-align: center; font-size: 17pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; font-family: Zar;">به نام قدرت مطلق الله</h1><h1 style="text-align: center; font-size: 17pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; font-family: Zar;">اطلاعیه نگهبان - 99/1/6</h1></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/ete.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; width: 512px; height: 320px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام علیکم</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">احتراما به اطلاع کلیه اعضای کنگره 60 می رساند، که شرکت و یا دیدن کلیه کارگاه های آموزشی مجازی برای کلیه اعضای کنگره 60 که شامل دیده بانان، اسیستنت ها، ایجنت ها، مرزبانان، راهنمایان، مسافران سفر اول، مسافران سفر دوم (آقایان و خانم ها)، همسفران (آقایان و خانم ها)، مسئولین&nbsp;<span dir="LTR">OT</span>&nbsp;و مسئولین نشریات الزامی می باشد.</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با احترام<br>نگهبان کنگره 60<br>6 فروردین 99</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p></div> text/html 2020-03-26T05:40:34+01:00 c60mirdamad.mihanblog.com مسافر محسن کارگاه آموزشی جهانبینی چهار شنبه http://c60mirdamad.mihanblog.com/post/3376 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ دانایی، دانایی موثر، سواد</font></h1><div><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دوره شصت و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه<span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;دانایی</span>، دانایی موثر، سواد در تاریخ 99/1/6 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/4shnb/1%20(2).JPG" style="border: none; width: 533px; height: 400px;"></span></span></p></div><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div></div>